Bistand ved ferdigbefaringer/overtakelser

Bistand ved ferdigbefaring/overtakelse

Å kjøpe, overta og flytte inn i ny bolig er for de fleste av oss et av livets store høydepunkter, og sannsynligvis den største enkeltinvesteringen som foretas.

Vi i Midt-Norge Takst har lang erfaring med å både bistå privatpersoner og gjennomføre slike prosesser på oppdrag for store utbyggere.

Derfor har vi solid erfaring på dette sett fra ”begge sider av bordet” hvor vi kjenner både forskrifter, standarder/toleranser og lovverk, og vet derfor hva man skal se etter. Vi kjenner også til mange av utbyggerne og entreprenørene på godt og vondt.
Vi har store forventninger – ofte går det bra, men mye kan også gå galt

Å få avdekket mest mulig av feil og mangler før overtakelsesprotokollen blir signert er et must. Selv om du har 5-års reklamasjonsrett, kan det bli svært tid- og kostnadskrevende å nå fram med reklamasjoner på feil og mangler i etterkant. Det er faktisk du som forbruker som sitter med bevisbyrden og derfor kanskje risikerer å måtte benytte store ressurser på å dokumentere/bevise manglene. Det er ikke uvanlig at mange gir opp når de oppdager hvor omfattende dette kan være og risikoer det kan medføre, spesielt hvis det må bringes inn for rettsapparatet.

Kosmetiske forhold og andre åpenbare feil og mangler som naturlig burde vært avdekket etter at boligen er tatt i bruk kan være svært vanskelig å nå fram med da det ikke nødvendigvis alltid anses som en mangel etter bustadsoppføringslova.

Våre erfaringer

Vår erfaring er at det å ta med en takstmann ved ferdigbefaring/overtakelse er en god og rimelig investering som kan bidra til en mest mulig rettferdig og smidig gjennomføringsprosess.

Det er ikke uvanlig at utbygger/entreprenør innkaller overtakelse uten ferdigbefaring først, det vil si at ferdigbefaringene gjennomføres i sammenheng med selve overtakelsesforretningen. Dette betrakter vi som en svært uheldig løsning da det gjerne må håndverkere inn etter at du har overtatt boligen og kanskje flyttet inn. Vi ser av og til at mangellisten kan bli lang og det er ikke akkurat trivelig å bli vekket av diverse håndverkere som skal inn i bygget. Samtidig har man blant annet fått inn sine eiendeler som gjerne må flyttes på.

Det anbefales derfor på det sterkeste at det legges opp til å få utført en ”ferdigbefaring” god tid før overtakelsen slik at de ulike fagene som eventuelt må inn i bygget kan foreta sine utbedringer før du tar boligen i bruk.

Bustadsoppføringslova/forskrifter

Vi anbefaler alle som kjøper ny bolig å sette seg inn i bustadoppføringslova; http://www.lovdata.no/all/nl-19970613-043.html

Her finnes også linker til tekniske forskrifter og veiledninger.
1-årsbefaringer og 5-årsbefaringer.

Vi kan også bistå med senere befaringer, som 1-årsbefaringer og 5-årsbefaringer.

Vi kan bistå dersom ting ikke har gått som forventet og du har oppdaget feil og  mangler du er usikre på eller du ikke når gjennom med dine reklamasjoner. Vi kan da utarbeide dokumentasjon på ev. avvik og være rådgivende i prosessen videre.

 

Ta gjerne kontakt med oss for mer info, priser og lignende.