Verdi/lånetakst på bolig

Verdi-/lånetakst – teknisk verdi

Verdi-/lånetakst har til hensikt å gi forbrukerne informasjon om hvilken pris man forventer boligen oppnår ved et salg og benyttes gjerne ved refinansiering, eierskifte, arveoppgjør, skillmisser, i tvistesaker og lignende.

Rapporten utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligen. Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, dog uten at det er gjort grundige undersøkelse av den tekniske tilstanden.

Tjenester - verditaksering av boliger

Verdien beregnes etter vurdering av beliggenhet med en vurdering av utsikt, sol, kommunikasjon, butikker, barneskole og lignende.
Det er verdt å merke seg at grundig teknisk analyse av boligen gjøres ved utarbeidelse av tilstandsrapport/boligsalgsrapport

Teknisk verdi er berging av bygningenes verdi er basert på byggekostnader, justeres for utidsmessigheter, slitasje og elde. Benyttes vanligvis i sammenheng med utarbeidelse av verdi-/lånetakst som en del av grunnlaget for låne-/verdiansettelsen, men kan også benyttes separat hvis det er ønsker om å kun verdsettelse av bygningene.